varnostni-listi-slika2

Varnostni listi

Poznavanje lastnosti kemijskih pripravkov iz našega programa omogoča zmanjševanje števila nesreč pri delu, omili posledice morebitne nesreče in preprečuje škodljiv vpliv kemikalij na okolje. Podatki iz varnostnih listov so podjetju v pomoč pri sprejemanju ukrepov o varnosti na delovnem mestu, pri skladiščenju in varstvu okolja.

Varnostni listi so razvrščeni v skupine po proizvajalcih.

Za novejšo verzijo varnostnega lista se prosim obrnite na info@grafik.si

ATECE

ACTEGA

BOETTCHER

BRENNTAG

CINKARNA GRAFIKA

FLINT GROUP

GRISO-CHEMIE AG

FOTEC

HAUSLEITER

HUBER

IBF

KAMI

KMI

KODAK

LA SORGENTE

OVERLACK

PROLL

AQUA JET
AQUATEX
HARDENER
MIRROR INK
NORICURE
Norifin PPN
Norijet Proces Ink
Norilit
Noriscreen // Noritex
Proll retarder, auxiliar
Termo Jet

SCHMID & RHYNER / ACTEGA

TETENAL

TOYO

VARN PRODUCTS COMPANY LIMITED