varstvo-okolja-slika2

Varstvo okolja

Svoje obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadki (odpadno embalažo  in odpadno električno in elektronski opremo) smo v skladu z zakonom uredili s podpisom pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo Slopak, d.o.o.

Številka pogodbe, ki ureja obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo, je  2385/26-13;
Številka pogodbe o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO)  pa 2385/18-EE.

Vabimo vse kupce,  da se pri  Slopaku registrirajo kot naši partnerji in:

  • v njihove pooblaščene zbirne centre brezplačno oddajajo izpraznjeno odpadno embalažo ali odpadno električno in elektronsko opremo;
  • ali se z njimi dogovorijo za prevzem. Stroške prevzema bo Slopak zaračunal končnemu uporabniku.

Seznam zbirnih centrov pooblaščenih zbiralnic Slopak ter navodila za zbiranje in ravnanje z odpadki najdete na www.slopak.si.

Za dodatna vprašanja in registracijo se obrnite na telefon: 01 5600 250, faks: 01 5600 27 ali e-pošta: slopak@slopak.si