varstvo-okolja-slika2

Varstvo okolja

Svoje obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadki (odpadno embalažo  in odpadno električno in elektronski opremo) smo v skladu z zakonom uredili s podpisom pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo Recikel d.o.o.

Številka pogodbe, ki od 01.07.2021 dalje ureja naše obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo, je  OE 0580/2021;
Številka pogodbe o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo pa OEEO 090/2021 in velja od 01.01.2021

Vabimo vse naše kupce,  da se pri  Reciklu registrirajo kot naši partnerji in:

  • v njihove pooblaščene zbirne centre po predhodni najavi brezplačno oddajajo izpraznjeno odpadno embalažo ali odpadno električno in elektronsko opremo;
  • ali se z njimi dogovorijo za prevzem. V tem primeru stroške prevzema poravna  končni uporabnik.

Seznam zbirnih centrov Recikel ter navodila za zbiranje in ravnanje z odpadki najdete na spletni strani  www.recikel.si.

Za dodatna vprašanja in registracijo se obrnite na telefon: 01 588 08 58 ali e-pošta: info@recikel.si